hr jobs in Asia

Accounting/Admin Assistant Manager

industrial
hr & ga
THB30,000 - 50,000

HR Manager (JP/EN)

industrial
hr & ga
THB70,000 - 100,000

Nhân viên Hành chính - ngành Kiến trúc

industrial
hr & ga
VND13,800,000 - 20,700,000

Japanese Speaking - Secretory cum Admin

financial services
hr & ga
VND22,000,000 - 26,000,000

HR Assistant Manager

industrial
hr & ga
HKD26,500 - 40,000

HR Officer

industrial
hr & ga
THB21,500 - 26,500

Senior HR Staff - Trading

hr & ga
IDR8,000,000 - 14,000,000

GA Staff *Japanese speaker

industrial
hr & ga
IDR5,000,000 - 6,000,000

Japanese Speaking - Admin Staff - Trading

conglomerates
hr & ga
VND15,000,000 - 25,000,000

Senior Human Resource - Insurance | Nhân viên nhân sự cấp cao - Ngành bảo hiểm

financial services
hr & ga
VND18,000,000 - 35,000,000

Administration Leader - Gaming

technology/online
hr & ga
VND20,000,000 - 41,000,000

Japanese HR Manager / HRマネージャー

industrial
hr & ga
HKD30,000 - 30,000

Japanese Speaking - GA/HR Staff in BD

industrial
hr & ga
VND12,000,000 - 15,000,000

HR Manager

industrial
hr & ga
THB50,000 - 65,000

Japanese Speaking - HR (Hiring) Staff - IT

technology/online
hr & ga
VND12,000,000 - 24,200,000

Trưởng phòng Nhân sư - Tiếp thị liên kết

services
hr & ga
VND30,000,000 - 62,000,000

JPSP - Recruitment Staff -Online Advertising

services
hr & ga
VND8,100,000 - 18,400,000

Phó phòng đào tạo và phát triển con người

industrial
hr & ga
VND25,000,000 - 35,000,000

Japanese speaking - GA / Nhân viên Hành chính (tiếng Nhật)

industrial
hr & ga
VND9,200,000 - 10,000,000

HR Leader - Automation

industrial
hr & ga
IDR8,500,000 - 10,000,000

No time to search?

Send us your resume and we will get in touch to explore opportunities.