RGF is global brand of Recruit Japan

Register

* Required fields

Contact information

Account LoginOur Clients
Số lượng việc làm tiếng Nhật cực kỳ lớn! Sản phẩm này là trang web tuyển dụng chuyên tập trung vào “nguồn nhân lực có kỹ năng tiếng Nhật” – “nguồn nhân lực mong muốn làm việc ở các doanh nghiệp Nhật Bản” thông qua Kamome – phương tiện tuyển dụng thuộc dự án nguồn nhân lực tại nước ngoài của Recruit.