En /Ja /Th

RGF is global brand of Recruit Japan


Jobs in Thailand  >  industrial  >  Warehouse& Logistic Manager (Food, Ayutthaya) / ผู้จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (อาหาร, อยุธยา)

【Closed】Warehouse& Logistic Manager (Food, Ayutthaya) / ผู้จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (อาหาร, อยุธยา)

【Closed】

Warehouse& Logistic Manager (Food, Ayutthaya) / ผู้จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (อาหาร, อยุธยา)

Conversational

industrial

commodities

THB50,000 - 65,000

None

Thailand

2021/05/13

SDG-58998

Job Detail

Warehouse& Logistic Manager (Food, Ayutthaya) (50K–65K) (SDG-58998)
ผู้จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (อาหาร, อยุธยา)
<Job Responsibilities>
Mission
- Planning management
- Improve operation for Work efficiency
- Member management

○Detail job description
- Management and control raw material inventory from the result of planning to be consistent of standard for minimize inventory cost of company.
- Planning and monitor stock on hand, safety stock and expiry date of material.
- Manage inventory stock of raw material/ packaging activity.
- Manage product stock, storage and delivery activity.
- Manage transportation schedules for on-time delivery to customers and minimize delivery cost.
- Develop the warehouse operation and logistic system to meet the company’s requirement and business objective.
- Maintain a high level of good housekeeping, safety and environment awareness in all responsible areas.
- Dealing and control operation of outsource warehouse.
- Responsible for manpower management for working efficiency.
- Dealing with shipping and forwarder company for export product.
- Other tasks as assigned

<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality, Male, Female 35-43 years old
- Bachelor’s Degree
- Have experience of planning/ warehouse management for more than 5 years in manufacturing industry
- Good command of English skill (need to communicate with suppliers in English )
- Management experience for more than 1 year
- Excel skill
- High communication skill (need to coordinate with other departments, suppliers etc)

<Preferable Skill / Experience>
- Working experience in food or FMCG industry

Languages skills
English: Conversational Level
Japanese: None

Workplace Area: Amphur U-Thai, Ayutthaya
Working Hour: 8:00-17:00(Mon-Fri, alternative Sat)


About the Benefits
Salary: 50,000–65,000THB

About the company
Products: Tasty, Puffy & Fluffy long life Bread
Business Type: Food / Beverages


ผู้จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (อาหารอยุธยา) (50K – 65K) (SDG-58998)
ผู้จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (อาหาร, อยุธยา)
<หน้าที่ความรับผิดชอบ>
ภารกิจ
- การจัดการการวางแผน
- ปรับปรุงการทำงานเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
- การจัดการสมาชิก

○รายละเอียดลักษณะงาน
- บริหารและควบคุมวัตถุดิบคงคลังจากผลของการวางแผนให้สอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังของ บริษัท
- วางแผนและตรวจสอบสต็อกในมือสต็อกความปลอดภัยและวันหมดอายุของวัสดุ
- จัดการสต๊อกวัตถุดิบ / กิจกรรมบรรจุภัณฑ์
- จัดการสต็อกสินค้าการจัดเก็บและกิจกรรมการจัดส่ง
- จัดการตารางการขนส่งสำหรับการส่งมอบตรงเวลาให้กับลูกค้าและลดต้นทุนการจัดส่ง
- พัฒนาระบบปฏิบัติการคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ บริษัท
- ดูแลความสะอาดความปลอดภัยและความตระหนักในสิ่งแวดล้อมในระดับสูงในทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- จัดการและควบคุมการดำเนินงานของคลังสินค้าภายนอก
- รับผิดชอบการบริหารกำลังคนเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
- จัดการกับ บริษัท ขนส่งและ บริษัท ขนส่งสินค้าส่งออก
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
- สัญชาติไทยเพศชายหญิงอายุ 35-43 ปี
- ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านการวางแผน / บริหารคลังสินค้ามากกว่า 5 ปีในอุตสาหกรรมการผลิต
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ต้องสื่อสารกับซัพพลายเออร์เป็นภาษาอังกฤษ)
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมากกว่า 1 ปี
- ทักษะ Excel
- มีทักษะในการสื่อสารสูง (ต้องประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ซัพพลายเออร์ ฯลฯ )

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่ต้องการ>
- ประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอาหารหรือ FMCG

ทักษะภาษา
ภาษาอังกฤษ: ระดับการสนทนา
ญี่ปุ่น: ไม่มี

สถานที่ทำงาน: อ. อู่ไทยจ. อยุธยา
เวลาทำการ: 8: 00-17: 00 น. (จันทร์ - ศุกร์, เสาร์สำรอง)


เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
เงินเดือน: 50,000–65,000THB

เกี่ยวกับ บริษัท
ผลิตภัณฑ์: ขนมปังอายุยืนอร่อยอ้วนและฟู
ประเภทธุรกิจ: อาหาร / เครื่องดื่ม

【Closed】

Recently Viewed

View all
Know us more

Find Jobs By Industry

Financial Service(Asset management/Banking/Insurance/Realestate etc)
Consumer/Retail(Luxuries/Fashion/Groceries/Electronics etc)
Healthcare(Medical/Diagnostics/Lifescience etc)
Services(Media/PR/Consulting/Education/Restaurant etc)
Technology/Online(IT/Software/Hardware/Mobile/Telecom etc)
Industrial(Automobile/Chemical/Electronics/Metals etc)
Import/Export/Trading
Energy
Conglomerates
Business Process Outsourcing (BPO)

Find Jobs By Job Function

Business Operations( Secretary/ Assistant/ Interpreter)
Finance & Accounting
Financial Service(Banking/ Finance etc)
HR & GA
Legal & Compliance
Technology (Programmer/ Developer/ Designer)
Internal IT(Server administrator/ Network engineer etc)
Sales(Manager/ Account manager/ Assistant/ Coordinator etc)
Marketing/ Product Planning/ Research
Health Care(Clinic/ Medical etc)
Manufacturing & Engineering/ R&D
Consulting(Management/ Strategic etc)
Executive(CEO/GM/ VP etc)
Real Estate
Logistics/ Trading/ Procurement/ Store Development
Education
Advertising/Media/Entertainment
Customer Service/ Call Center
Public Relations/ IR/ CSR
Corporate Development/ Business Development
Sales Engineer/ Service Engineer
Food Service/ Hotel/ Travel/ Bridal/ Salesperson
Massage/ Beauty/ Nail Stylist
Airport Staff/ Cabin Crew/ Driver/ Security
Architect/ Interior Designer/ Fashion Designer
Lawyer/ Judicial Scrivener/ Administrative Scrivener
S1, T1 & U1

Find Jobs By Area

HongKong
Hanoi
Ho Chi Minh City
Bangkok
Jakarta/Depok/Bogor
Delhi
Bangalore
Chennai