En /Ja /Vn

RGF is global brand of Recruit Japan


Jobs in Vietnam  >  industrial  >  Japanese Speaking - Design Manager - Construction / Trưởng phòng Thiết kế - ngành Xây dựng

【Closed】Japanese Speaking - Design Manager - Construction / Trưởng phòng Thiết kế - ngành Xây dựng

【Closed】

Japanese Speaking - Design Manager - Construction / Trưởng phòng Thiết kế - ngành Xây dựng

None

industrial

architect

USD860 - 1,300

Business Level

Vietnam Hanoi

2021/09/16

SDG-57683

Job Detail

<Nội dung công việc>
・ Thiết kế cơ sở hạ tầng và công trình công cộng (cầu đường)
・ Tiếp nhận các dự án từ phía Nhật Bản và chia sẻ với các thành viên Việt Nam (trưởng nhóm). Bản vẽ bằng tiếng Nhật.
・ Xem hướng dẫn tiếng Nhật và hướng dẫn cho các thành viên Việt Nam. Đào tạo và giáo dục các thành viên Việt Nam.

<Yêu cầu>
・ Tốt nghiệp đại học trở lên
・ Không giới hạn giới tính
・ Tuổi: Đến 40 tuổi
・ Ngoại ngữ: Trình độ tiếng Nhật thương mại (N2 trở lên)
・ Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế và quản lý thi công tại công ty xây dựng hoặc thiết kế (tổng thầu).
・ Kỹ năng: Có thể sử dụng và đọc được AutoCAD

<Ưu tiên>
Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật Bản.

【Closed】