RGF is global brand of Recruit Japan

Bridging talent with opportunities across the globe, Stretching limits, enhancing lives.

Account LoginOur Clients

Featured jobs View all

Make the most of your Japanese skills!  Let's challenge!

Số lượng việc làm tiếng Nhật cực kỳ lớn! Sản phẩm này là trang web tuyển dụng chuyên tập trung vào “nguồn nhân lực có kỹ năng tiếng Nhật” – “nguồn nhân lực mong muốn làm việc ở các doanh nghiệp Nhật Bản” thông qua Kamome – phương tiện tuyển dụng thuộc dự án nguồn nhân lực tại nước ngoài của Recruit.


Our Achievements

RGF is the most reliable recruitment firm having a proven track record of its achievements

57
LENGTH OF HISTORY
38,451
GROUP EMPLOYEES
14
BILLION ANNUAL NET SALES (USD)
162
GROUP COMPANIES