En /Ja /Vn

RGF is global brand of Recruit Japan


Jobs in Vietnam  >  industrial  >  Tenant Leasing Manager/ Quản lí cho thuê - Real Estate

Tenant Leasing Manager/ Quản lí cho thuê - Real Estate

Tenant Leasing Manager/ Quản lí cho thuê - Real Estate

Business Level

industrial

sales

USD1,000 - 2,000

None

Vietnam Ho Chi Minh City

2021/04/10

SDG-60302

Job Detail

Chi tiết công việc:
- Hoạt động kinh doanh - Thuê văn phòng (Xử lý toàn bộ quy trình bán hàng: thăm khách hàng, giải thích về sản phẩm, chăm sóc khách hàng đến khi lập được hợp đồng và thỏa thuận)
- Lập kế hoạch và quản lý văn phòng cho thuê, chăm sóc khách hàng sau khi thuê
- Biên - Phiên dịch (Tiếng Anh - Tiếng Việt), làm các tài liệu liên quan
- Các nhiệm vụ khác do quản lý giao

* Bắt buộc:
- Giới tính: Nam/ Nữ
- Độ tuổi: 25 - 35
- Bằng cấp/ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ thương mại
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm cho thuê văn phòng tại các công ty bất động sản
- Có kinh nghiệm biên phiên dịch (Anh - Việt)

* Ưu tiên:
- Có các mối quan hệ mật thiết trong lĩnh vực bất động sản

Recently Viewed

View all
Know us more