En /Ja /Vn

RGF is global brand of Recruit Japan


Jobs in Vietnam  >  industrial  >  Warehouse Assistant - Manufacturing | Trợ lý Kho - Ngảnh Sản xuất

Warehouse Assistant - Manufacturing | Trợ lý Kho - Ngảnh Sản xuất

Warehouse Assistant - Manufacturing | Trợ lý Kho - Ngảnh Sản xuất

Conversational

industrial

commodities

USD345 - 435

None

Vietnam

2021/09/18

SDG-63890

Job Detail

< Nội dung công việc >
- Hàng ngày kiểm tra tính chính xác của phiếu xuất kho, phiếu yêu cầu và các chứng từ liên quan trước khi xuất - nhập vật tư, hàng hóa.
- Thường xuyên kiểm tra thông tin phiếu nhập kho: số lượng, tên hàng, số dư. Đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán và số liệu thực tế tại kho.
- Xác nhận số lượng bàn giao hàng ngày và lập báo cáo hàng ngày.
- Quy trình kiểm kê với Kế toán và các Trưởng phòng liên quan theo quy định. Đề xuất yêu cầu mua dụng cụ & vật tư tiêu hao dựa trên yêu cầu sản xuất.
- Tạo báo cáo hàng ngày, báo cáo tháng, báo cáo năm nếu được yêu cầu. Phải đảm bảo thông tin chính xác và trung thực.
- Phân công và giám sát công nhân W.H trong giờ làm việc. Đánh giá hoạt động của họ dưới sự hướng dẫn của Lãnh đạo trực tiếp.
- Các dự án đột xuất khác theo sự phân công của Quản lý.

< Yêu cầu >
- 20- 31 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng, chuyên ngành Kế toán
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Quản lý Kho
- Tiếng Anh - Giao tiếp
- Quen thuộc trong văn phòng Microsoft, đặc biệt là Excel.
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập
- Sống ở Hòa Mạc, Duy Tiên - Hà Nam