En /Ja /Vn

RGF is global brand of Recruit Japan


Jobs in Vietnam  >  technology/online  >  Cloud/DevOps/Server Development Engineer - IT | Kỹ sư phát triển Cloud/DevOps/Server

Cloud/DevOps/Server Development Engineer - IT | Kỹ sư phát triển Cloud/DevOps/Server

Cloud/DevOps/Server Development Engineer - IT | Kỹ sư phát triển Cloud/DevOps/Server

Conversational

technology/online

internal it

USD1,000 - 1,500

None

Vietnam Hanoi

2021/09/17

SDG-63182

Job Detail

< Nội dung công việc >
• Tham gia toàn bộ quy trình phát triển đầy đủ cho hệ thống Cloud / Server (thiết kế, triển khai, kiểm tra đơn vị, di chuyển) để điều khiển thiết bị thông minh.
• Thiết kế, phát triển và triển khai các hệ thống dựa trên đám mây mô-đun.
• Giáo dục các nhóm về việc triển khai các sáng kiến và công nghệ đám mây mới.
• Thiết kế / Quản lý mô hình phát triển CI / CD
• Thiết kế / Phát triển Phần mềm Máy chủ


< Yêu cầu >
- 25 - 35 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, toán học hoặc các chuyên ngành khác liên quan
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, trong đó:
+ Có kinh nghiệm làm việc với 1 trong các ngôn ngữ: Node.js/Java/Python or C#, etc
+ Làm việc với Cloud (API Gateway, Load-balancing, CICD, etc)
+ Làm việc với các dữ liệu PostgreSQL,MongoDB or DynamoDB, etc.
- Tiếng Anh - Giao tiếp - có thể sử dụng trong phạm vi công việc

< Ưu tiên >
- Có chứng chỉ Azure, AWS
- Có kinh nghiệm về DevOps
- Có kinh nghiệm về Back End Development