En /Ja /Vn

RGF is global brand of Recruit Japan


Jobs in Vietnam  >  technology/online  >  Cloud Architect Expert - Chuyên viên Kiến trúc Điện toán đám mây - Software

Cloud Architect Expert - Chuyên viên Kiến trúc Điện toán đám mây - Software

Cloud Architect Expert - Chuyên viên Kiến trúc Điện toán đám mây - Software

Business Level

technology/online

internal it

USD1,500 - 2,000

None

Vietnam Ho Chi Minh City

2021/09/14

SDG-60478

Job Detail

Chi tiết công việc:
・Hiểu rõ và đưa ra những cải tiến phù hợp với nền tảng ứng dụng hiện tại
・Xác định và ghi lại các chiến lược phù hợp nhất liên quan đến việc triển khai ứng dụng và bảo trì nền tảng
・Phát triển nền tảng thành ứng dụng có giá trị cao
・Thiếp lập và giám sát cấu trúc dữ liệu
・Xác định chiến lược hoạch định năng lực dịch vụ
・Triển khai đường dẫn CI/CD của ứng dụng, sử dụng cấu trúc dữ liệu AWS CI/ CD
・Viết nền tảng bằng sử dụng ngôn ngữ Cloud Formation hoặc tương tự

* Bắt buộc:
- Tuổi: 26 - 35/ Giới tính: Bất kỳ
- Tiếng Anh: Trình độ Thương mại
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học
- Kinh nghiệm:
+ Có ít nhất 4 năm làm AWS hoặc các dịch vụ đám mây
+ Có kinh nghiệm giám sát giải pháp như Cloud Watch, X-ray, ma trận, Elasticsearch, server, dữ liệu, Prometheus, và cấu trúc dữ liệu ELK
+ Sử dụng mã lệnh để viết các nền tảng, sử dụng Cloud Formation hoặc Terraform,…
+ Có kinh nghiệm tiếp cận các nền tảng không máy chủ bằng cách sử dụng AWS Lambda là điểm cộng
+ Thiết kế và triển khai đường dẫn CI/ CD
+ Sử dụng B/G hoặc Canary Deploy và quản trị nền tảng (như Kubernetes hoặc Amazon ECS)
+ Am hiểu về Linux/ Unix
+ Am hiểu kiến thức bảo mật (sử dụng IAM Roles, KMS,…)

* Ưu tiên:
- Có bằng đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính