RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น


HR & GA Supervisor or Assistant manager

HR & GA Supervisor or Assistant manager

สนทนา

บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย

ทรัพยากรบุคคล / ธุรการ

THB25,000 - 50,000

ไม่สามารถใช้ได้

ไทย ชลบุรี

2018/07/04

SDG-8003

Job Detail

Have a meeting with management people to understand company strategy and direction
Updating new regulations to management and revise company regulations to be appropriate one
Providing legal advice as required (Ex: contracts, company law, employment registration, labor law, health and safety legislation, working conditions and so on)
Liaise with external bodies such as Government departments, Taxation Bureau etc.
Manpower planning through assessing future needs against present staffing
Communicate with Japanese manager and make GA & HR strategy, explain to staffs about any changes
Staff development & training within planned budget
Review personnel welfare, policies and procedure formulation
Recruitment new staff through using job board and agency as manager requested
Coordinate with agent which dispatch workers to the factory, security company which is outsourcing
Prepare employment letters for all new staff
Responsible for the full range of work permit/ VISA for Japanese staff
Confirmation of update personnel records of all staff, time card, leave records, medical claims, reservist pay computation, insurance and hospital claims etc.
Prepare performance appraisal forms (annual/confirmation review) and distribute them to superiors.
Monitor payroll administration
BOI task such as documentation work which is related to import & export Thai nationality, Male/Female, age 26-40 years old
 Bachelor Degree
 Advanced conversation level of English (High)
 3-5 years’ experience in HR or Admin for supervisor position
 6-8 years’ experience in HR & Admin for Assistant Manager position and used to work in trading company
 Be able to commute to work by themselves


 Has working experience in trading company
 Knowledge of BOI (import & Export)

Languages skills
English: Conversational level
Japanese: None

Workplace Area: Amatanakhorn, Chonburi
Working Hour: 8:30-17:00 Mon-Sat

About the Benefits
Salary: 25,000–50,000THB

About the company
Products: Trading industrial gases for electronics manufacturing company and other manufacturing
Business Type: Steel / Metal / Energy

Know us more

Find Jobs By Industry

อุตสาหกรรมการเงิน (การจัดการสินทรัพย์ / การธนาคาร / ประกันภัย / อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )
อุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าฟุ่มเฟือย / แฟชั่น / ร้านขายของชำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า)
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (การแพทย์ / การวินิจฉัย / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
อุตสาหกรรมการบริการ (สื่อ / โฆษณา /ประชาสัมพันธ์ / การให้คำปรึกษา / การศึกษา / ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )
อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)
นำเข้า / ส่งออก / เทรดดิ้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย
การจัดการธุรกิจ เอาท์ซอร์ส (BPO)

Find Jobs By Job Function

การปฏิบัติการธุรกิจ (เลขานุการ / ผู้ช่วย / ล่าม)
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคล / ธุรการ
กฎหมาย
เทคโนโลยี (โปรแกรมเมอร์ / นักพัฒนา / นักออกแบบ)
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การวางแผนผลิตภัณฑ์/ การวิจัย
การดูแลสุขภาพ (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม/ R&D
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
โลจิสติก / การค้า / การจัดซื้อ / การพัฒนาร้านค้า
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
ฝ่ายบริการลูกค้า / คอลเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์ / IR / CSR
การพัฒนาองค์กร / การพัฒนาธุรกิจ
วิศวกรขาย / วิศวกรบริการ
บริการด้านอาหาร / โรงแรม / การท่องเที่ยว / บริการด้านงานแต่งงาน / พนักงานขาย
นวด / เสริมความงาม / ตกแต่งเล็บ
พนักงานประจำสนามบิน / พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / พนักงานขับรถ / พนักงานรักษาความปลอดภัย
สถาปนิก / ออกแบบภายใน / นักออกแบบแฟชั่น
ทนายความ / ตุลาการ
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area

กรุงเทพ
อยุธยา
ระยอง
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
อื่น ๆ