RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป

* จำเป็น

ข้อมูลการติดต่อ

เข้าสู่ระบบบัญชีFind Jobs By Industry

Find Jobs By Job Function

การปฏิบัติการธุรกิจ (เลขานุการ / ผู้ช่วย / ล่าม)
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคล / ธุรการ
กฎหมาย
เทคโนโลยี (โปรแกรมเมอร์ / นักพัฒนา / นักออกแบบ)
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การวางแผนผลิตภัณฑ์/ การวิจัย
การดูแลสุขภาพ (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม/ R&D
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
โลจิสติก / การค้า / การจัดซื้อ / การพัฒนาร้านค้า
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
ฝ่ายบริการลูกค้า / คอลเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์ / IR / CSR
การพัฒนาองค์กร / การพัฒนาธุรกิจ
วิศวกรขาย / วิศวกรบริการ
บริการด้านอาหาร / โรงแรม / การท่องเที่ยว / บริการด้านงานแต่งงาน / พนักงานขาย
นวด / เสริมความงาม / ตกแต่งเล็บ
พนักงานประจำสนามบิน / พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / พนักงานขับรถ / พนักงานรักษาความปลอดภัย
สถาปนิก / ออกแบบภายใน / นักออกแบบแฟชั่น
ทนายความ / ตุลาการ
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area