RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น

การให้บริการของเรา - การจ้างงานในประเทศไทย

RGF มีระเบียบการจ้างงานภายในประเทศไทยและกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ไม่มีใครเทียบได้ อีกทั้งยังมีความครอบคลุมในระดับสากลด้วยการออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่หลากหลายและว่าจ้างผู้ที่มีความสามารถที่ดีที่สุด กระบวนการสรรหาเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งขององค์กรของเรา ซึ่งเราได้แบ่งกระบวนการนี้ออกเป็นหลายขั้นตอนดังนี้

ประสานงานเบื้องต้น

พวกเราพร้อมที่จะรับฟังทุกคำขอของคุณ

 
 • ทีมที่ปรึกษาเฉพาะทางของเรามีความตั้งใจที่จะเติมเต็มผู้สมัครที่เหมาะสมเข้ากับทุกบริษัท

 • นอกจากนี้เรายังพิจารณาว่าการรับสมัครเป็นเรื่องเร่งด่วนเพียงใด

การให้คำปรึกษาในการสรรหา

นี่คือสิ่งเริ่มต้นการจัดหาบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

 
 • พวกเราเข้าใจจุดประสงค์ รายละเอียดและจุดเด่นของทุกบริษัท จึงง่ายต่อการกำหนดแนวทางการรับสมัคร

 • อีกทั้งพวกเรายังทราบถึงความต้องการของผู้สมัครที่ต้องการที่จะเติบโตและได้รับการพัฒนาฝีมือในบริษัทของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายของเราสร้างจากความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ

 
 • พวกเราคอยแนะแนวทางให้ผู้สมัครเสมอ ตลอดจนขั้นตอนการร่วมการลงนามในสัญญากับบริษัทของคุณในระหว่างกระบวนการสรรหา อีกทั้งเรายังตรวจสอบข้อเสนอระหว่างผู้สมัครและผู้ว่าจ้างเพื่อไม่ให้เกิดการกลัวความเปลี่ยนแปลงในหมู่ผู้สมัคร นอกจากนี้พวกเราจะคอยแจ้งผลให้ผู้ว่าจ้างโดยทันทีเสมอ

การแนะนำผู้สมัคร

การค้นหาและคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ

 
 • หลังจากทำความเข้าใจในลำดับงานเราแล้วนั้น พวกเราจะค้นหาและเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ

 • ด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วโลก RGF สัญญาว่าจะหาผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับงานในบริษัทของคุณ

การสัมภาษณ์ผู้สมัคร

กระบวนการสัมภาษณ์โดยละเอียด

 
 • พวกเราสัมภาษณ์ผู้สมัครและตรวจสอบศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • นอกจากนั้นเรายังสอบถามเหตุผลของผู้สมัครในเรื่องการออกจากงานที่ทำมาก่อนหน้านี้และสิ่งที่ผู้สมัครคาดหวังจากบริษัทของคุณ

การติดตามผลหลังจากจบงาน

ขั้นตอนสุดท้ายพร้อมข้อเสนอและการติดตาม

 
 • เรายังคงเป็นสื่อกลางในการเจรจาด้านเงินเดือน สวัสดิการ นโยบาย และการประเมินของบริษัท รวมถึงการลงนามในสัญญา

 • เราจะคอยติดต่อกับผู้สมัครและผู้ว่าจ้างอยู่เสมอแม้ว่าขั้นตอนการจ้างงานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Find Jobs By Industry

อุตสาหกรรมการเงิน (การจัดการสินทรัพย์ / การธนาคาร / ประกันภัย / อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )
อุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าฟุ่มเฟือย / แฟชั่น / ร้านขายของชำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า)
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (การแพทย์ / การวินิจฉัย / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
อุตสาหกรรมการบริการ (สื่อ / โฆษณา /ประชาสัมพันธ์ / การให้คำปรึกษา / การศึกษา / ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )
อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)
นำเข้า / ส่งออก / เทรดดิ้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย
การจัดการธุรกิจ เอาท์ซอร์ส (BPO)

Find Jobs By Job Function

การปฏิบัติการธุรกิจ (เลขานุการ / ผู้ช่วย / ล่าม)
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคล / ธุรการ
กฎหมาย
เทคโนโลยี (โปรแกรมเมอร์ / นักพัฒนา / นักออกแบบ)
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การวางแผนผลิตภัณฑ์/ การวิจัย
การดูแลสุขภาพ (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม/ R&D
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
โลจิสติก / การค้า / การจัดซื้อ / การพัฒนาร้านค้า
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
ฝ่ายบริการลูกค้า / คอลเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์ / IR / CSR
การพัฒนาองค์กร / การพัฒนาธุรกิจ
วิศวกรขาย / วิศวกรบริการ
บริการด้านอาหาร / โรงแรม / การท่องเที่ยว / บริการด้านงานแต่งงาน / พนักงานขาย
นวด / เสริมความงาม / ตกแต่งเล็บ
พนักงานประจำสนามบิน / พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / พนักงานขับรถ / พนักงานรักษาความปลอดภัย
สถาปนิก / ออกแบบภายใน / นักออกแบบแฟชั่น
ทนายความ / ตุลาการ
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area

กรุงเทพ
อยุธยา
ระยอง
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
อื่น ๆ