RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น

การจัดหางานในประเทศไทย
* จำเป็น

ข้อมูลติดต่อ

เราให้การสนับสนุนการจ้างงานในทุกภูมิภาค

RGF มีศูนย์กลางที่สำคัญในสิงคโปร์ โตเกียว บังกาลอร์ มุมไบ ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้และสำนักงานทั่วโลก 920 แห่งซึ่งรองรับความต้องการจ้างงานในท้องถิ่นและภูมิภาคของคุณ

ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายงานของเรา

เรามีเครือข่ายโฆษณาทั่วโลกมากกว่า 20 แห่งซึ่งสามารถค้นหาผู้สมัครที่มีอยู่ผ่านเครือข่ายที่ไม่ซ้ำใครและฐานข้อมูลผู้สมัครดั้งเดิมของเรา

จัดหาด้วยความเร็วและความแม่นยำ

RGF นำเสนอและยกระดับเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมกำลังทีมงานของเราสำหรับการค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลูกค้าทุกคน

ลูกค้าของเรา

Find Jobs By Industry

อุตสาหกรรมการเงิน (การจัดการสินทรัพย์ / การธนาคาร / ประกันภัย / อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )
อุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าฟุ่มเฟือย / แฟชั่น / ร้านขายของชำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า)
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (การแพทย์ / การวินิจฉัย / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
อุตสาหกรรมการบริการ (สื่อ / โฆษณา /ประชาสัมพันธ์ / การให้คำปรึกษา / การศึกษา / ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )
อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)
นำเข้า / ส่งออก / เทรดดิ้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย
การจัดการธุรกิจ เอาท์ซอร์ส (BPO)

Find Jobs By Job Function

งานด้านการดำเนินธุรกิจ (การบริการลูกค้า / การจัดซื้อ ฯลฯ )
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำนักบริหาร
กฎหมาย
เทคโนโลยี (การขายเชิงเทคนิค / ผู้พัฒนา / ผู้ผลิตเนื้อหา ฯลฯ )
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การประชาสัมพันธ์
การดูแลสุขภาพ R&D (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์ (การค้าขาย / การปฏิบัติการ ฯลฯ )
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
การวิจัย
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area

กรุงเทพ
อยุธยา
ระยอง
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
อื่น ๆ