RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น

เคล็ดลับสำหรับการสัมภาษณ์

แม้ว่าคุณจะมีคุณสมบัติที่ดีและเพียบพร้อมสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ แล้ว คุณก็ยังจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ เพราะการสร้างความประทับใจแรกนั้นไม่มีโอกาสในครั้งที่สอง และแม้ว่าการตอบคำถามเวลาสัมภาษณ์จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีบางเคล็ดลับที่น่าสนใจและควรศึกษาไว้ปฏิบัติในระหว่างและหลังการสัมภาษณ์อีกด้วย

ให้ความสำคัญกับภาษากาย

ครั้งแรกที่คุณก้าวเข้าสู่บริษัทคุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียว การยืนตัวตรง สบตาผู้สัมภาษณ์พร้อมทั้งจับมือทักทายอย่างสุภาพเป็นเคล็ดลับที่จะแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของคุณและเป็นสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงอยู่เสมอ

สำรวมคำพูด

คุณควรตอบคำถามให้ตรงประเด็น ตรงตามความต้องการของบริษัทและมีความเกี่ยวข้องกับงานที่คุณสมัคร เพราะการตอบคำถามด้วยรายละเอียดที่มากเกินความจำเป็นอาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดได้

ยึดหลัก “3C”

ในปัจจุบันหลายคนมักมีความคิดที่ว่า “อยากให้บริษัทจ้างเราจัง” ความคิดเช่นนี้จะทำให้คุณดูหมดหนทางจนทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองต่ำไปด้วย แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติคือไม่คาดหวังกับการจ้างงานมากเกินไปจนดูถูกตัวเอง และปฏิบัติงานตามแนวทาง “3C” คือ cool (สุขุม) calm (ใจเย็น) confidence (มั่นใจ)

อย่ากลัวที่จะถามคำถาม

เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามคุณว่า “มีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ/ครับ” ผู้สมัครส่วนมากจะตอบว่า “ไม่” แต่สิ่งนี้จะแสดงถึงความสนใจของคุณในเรื่องของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นการสอบถามถึงรายละเอียดของบริษัทจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อเข้าร่วมงานได้มากยิ่งขึ้น

ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทก่อนเข้าสัมภาษณ์

ข้อมูลบริษัทเป็นสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาไว้ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์กับบริษัทนั้น ๆ หลายบริษัทมักมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทตนเองเพื่อวัดความสนใจของคุณ และหากคุณสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สัมภาษณ์อย่างมาก

สุดท้ายนี้การมีความรู้รอบตัวหรือการมีไหวพริบเป็นสิ่งสำคัญ อย่าลืมว่าบริษัทนั้นต้องการพนักงานที่มีทักษะดีทั้งเรื่องงานและเรื่องการเข้าร่วมสังคมกับพนักงานคนอื่น ๆ ในบริษัทเช่นกัน

Find Jobs By Industry

อุตสาหกรรมการเงิน (การจัดการสินทรัพย์ / การธนาคาร / ประกันภัย / อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )
อุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าฟุ่มเฟือย / แฟชั่น / ร้านขายของชำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า)
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (การแพทย์ / การวินิจฉัย / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
อุตสาหกรรมการบริการ (สื่อ / โฆษณา /ประชาสัมพันธ์ / การให้คำปรึกษา / การศึกษา / ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )
อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)
นำเข้า / ส่งออก / เทรดดิ้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย
การจัดการธุรกิจ เอาท์ซอร์ส (BPO)

Find Jobs By Job Function

งานด้านการดำเนินธุรกิจ (การบริการลูกค้า / การจัดซื้อ ฯลฯ )
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำนักบริหาร
กฎหมาย
เทคโนโลยี (การขายเชิงเทคนิค / ผู้พัฒนา / ผู้ผลิตเนื้อหา ฯลฯ )
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การประชาสัมพันธ์
การดูแลสุขภาพ R&D (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์ (การค้าขาย / การปฏิบัติการ ฯลฯ )
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
การวิจัย
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area

กรุงเทพ
อยุธยา
ระยอง
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
อื่น ๆ