RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น


Jobs in Thailand  >  อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)  >  Continuous Improvement Supervisor (Saraburi) นักพัฒนาระบบภายในองค์กร (สระบุรี)

【Closed】Continuous Improvement Supervisor (Saraburi) นักพัฒนาระบบภายในองค์กร (สระบุรี)

【Closed】

Continuous Improvement Supervisor (Saraburi) นักพัฒนาระบบภายในองค์กร (สระบุรี)

สนทนา

อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)

เทคโนโลยี (การขายเชิงเทคนิค / ผู้พัฒนา / ผู้ผลิตเนื้อหา ฯลฯ )

THB45,000 - 50,000

ไม่สามารถใช้ได้

ไทย อยุธยา

2020/07/07

SDG-51614

Job Detail

Continuous Improvement Supervisor @Saraburi (45K-50K) (SDG-51614)
<Job Responsibilities>
- Working with production team to develop a strong improvement culture that reduces non-value-added waste, improves customer service and cycle times, and enhances product/service quality
- Leading continuous improvement initiatives with the training and application of Lean management, FMEA, 5S etc.
- Creating collaborative and self-directed teams focused on improving processes
- Problem-solving with a focus on plant improvements, efficiency, quality, and above all, safety
- Act as a change agent in the manufacturing process through the active support, participation and leadership of Continuous Improvement events; including:
- Own and organize pre and post standard work
- Participating in, co-facilitating or facilitating projects and events
- Participating in system audits and coaching employees on continuous improvement, standard work development/modification/ adherence, root cause analysis and problem solving
- Providing necessary training specific to continuous improvement tools and methodology
- Recommend, facilitate and maintain visual performance tools assisting all teams as needed to ensure improvements are made and sustained.
- Other tasks as assigned
<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality , Male/Female, age 30-35 years old
- Bachelor’s Degree in production engineering, industrial, mechanical or related
- Must have at least 5 years of working experience in production process
- Experience working in manufacturing plant
- Lean experience in a warehouse and manufacturing environment
- Must be Lean Six Sigma Green Belt, Black Belt
- Experience executing key continuous improvement activities, value stream, kaizen, time studies, and root cause problem solving
- Good communication skills and ability to work, teach, coach, motivate and shape team
- Good attitude and team player
- No allergy in dust environment
- Able to travelling aboard as assignment

<Preferable Skill / Experience>
- None

Languages skills
English: Conversational Level
Japanese: None

Workplace Area: Nongkhae, Saraburi
Working Hour: 8:00-17:00 (Mon-Fri)

About the Benefits
Salary: 45,000–50,000THB


About the company
Products: Building Materials / Interior
Business Type: Building Materials / Interior


หัวหน้างานปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง @ สระบุรี (45K-50K) (SDG-51614)
<ความรับผิดชอบต่องาน>
- ทำงานร่วมกับทีมผู้ผลิตเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมการปรับปรุงที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยลดของเสียที่ไม่เพิ่มมูลค่าปรับปรุงการบริการลูกค้าและรอบเวลาและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ / บริการ
- ริเริ่มการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกอบรมและการประยุกต์ใช้การจัดการแบบ Lean, FMEA, 5S เป็นต้น
- การสร้างทีมที่ทำงานร่วมกันและกำกับตนเองมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการ
- การแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงโรงงานประสิทธิภาพคุณภาพและเหนือสิ่งอื่นใดความปลอดภัย
- ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตผ่านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง; รวมไปถึง:
- เป็นเจ้าของและจัดระเบียบงานก่อนและโพสต์มาตรฐาน
- มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกร่วมหรืออำนวยความสะดวกในโครงการและกิจกรรม
- มีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบและการฝึกสอนพนักงานเกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการพัฒนางานมาตรฐาน / การปรับเปลี่ยน / การยึดมั่นการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงและการแก้ปัญหา
- จัดหาการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือและวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- แนะนำอำนวยความสะดวกและบำรุงรักษาเครื่องมือด้านประสิทธิภาพการมองเห็นซึ่งช่วยทีมทั้งหมดได้ตามต้องการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงและสนับสนุน
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
- สัญชาติไทยชาย / หญิงอายุ 30-35 ปี
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการผลิต, อุตสาหกรรม, เครื่องกลหรือที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีในกระบวนการผลิต
- มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานผลิต
- มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมการผลิตแบบลีน
- ต้องเป็นแบบ Lean Six Sigma Green Belt, Black Belt
- ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่สำคัญกระแสค่าไคเซ็นการศึกษาเวลาและการแก้ปัญหาสาเหตุที่แท้จริง
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีความสามารถในการทำงาน, การสอน, โค้ช, แรงจูงใจและสร้างทีม
- มีทัศนคติที่ดีและผู้เล่นเป็นทีม
- ไม่แพ้ฝุ่นในสภาพแวดล้อม
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่ดีกว่า>
- ไม่มี

ทักษะทางภาษา
ภาษาอังกฤษ: ระดับการสนทนา
ญี่ปุ่น: ไม่มี

พื้นที่ทำงาน: หนองแค, สระบุรี
เวลาทำงาน: 8: 00-17: 00 น. (จันทร์ - ศุกร์)

เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ
เงินเดือน: 45,000–50,000 บาท


เกี่ยวกับ บริษัท
ผลิตภัณฑ์: วัสดุก่อสร้าง / ตกแต่งภายใน
ประเภทธุรกิจ: วัสดุก่อสร้าง / ตกแต่งภายใน

【Closed】

งานที่ดูล่าสุด

ดูทั้งหมด
Know us more

Find Jobs By Industry

อุตสาหกรรมการเงิน (การจัดการสินทรัพย์ / การธนาคาร / ประกันภัย / อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )
อุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าฟุ่มเฟือย / แฟชั่น / ร้านขายของชำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า)
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (การแพทย์ / การวินิจฉัย / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
อุตสาหกรรมการบริการ (สื่อ / โฆษณา /ประชาสัมพันธ์ / การให้คำปรึกษา / การศึกษา / ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )
อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)
นำเข้า / ส่งออก / เทรดดิ้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย
การจัดการธุรกิจ เอาท์ซอร์ส (BPO)

Find Jobs By Job Function

งานด้านการดำเนินธุรกิจ (การบริการลูกค้า / การจัดซื้อ ฯลฯ )
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำนักบริหาร
กฎหมาย
เทคโนโลยี (การขายเชิงเทคนิค / ผู้พัฒนา / ผู้ผลิตเนื้อหา ฯลฯ )
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การประชาสัมพันธ์
การดูแลสุขภาพ R&D (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์ (การค้าขาย / การปฏิบัติการ ฯลฯ )
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
การวิจัย
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area

กรุงเทพ
อยุธยา
ระยอง
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
อื่น ๆ