RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น


Jobs in Thailand  >  อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)  >  Legal Section Manager (Chonburi) / ผู้จัดการแผนกกฎหมาย (ชลบุรี)

【Closed】Legal Section Manager (Chonburi) / ผู้จัดการแผนกกฎหมาย (ชลบุรี)

【Closed】

Legal Section Manager (Chonburi) / ผู้จัดการแผนกกฎหมาย (ชลบุรี)

สนทนา

อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)

กฎหมาย

THB55,000 - 65,000

ไม่สามารถใช้ได้

ไทย ชลบุรี

2020/08/01

SDG-40055

Job Detail

Legal Section Manager @Chonburi (55K-65K) (SDG-40055)
<Job Responsibilities>
- Act as in-house legal counsel for the company and its affiliates in respect of industrial estate, real estate & property, corporate, commercial contract, joint venture, foreign investment, intellectual property, labor& employment, public &private company laws and international transactions, etc.
- Draft, review and revise all kinds of commercial contracts and various forms of agreements or legal documentations in both Thai and English
- Provide legal advice, comment, opinion in terms of all legal issues related to the business of the Company and its affiliates.
- Negotiate on legal terms and conditions of contracts and any legal documentations, advise on new business ventures and transnational matters
- Coordinate and contact with all internal departments, government authorities and external counsels in Thailand and overseas
- Attend business meetings as necessary in relation to the work assignments
- Prepare Thai and English translations of contracts and any other legal documentations
- Perform general legal duties for the company and its affiliates
- Perform any legal counsel tasks as necessary as assigned by the Company

<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality , Male/Female , age 27-35 years old
- Bachelor Degree or higher in Laws
- Minimum 3 years experiences of legal counsel in international law firms or leading multinational companies
- Proficiency in corporate laws, property laws and international laws
- Lawyer License is required
- Excellent in English conversation (Middle to High level) (TOEIC > 550)
- Proficiency in written English skill
- Computer Literacy (Microsoft Word, Power Point, Excel, Outlook)
- Hard working and diligent and have legal and service mind
- Strong communication, interpersonal and management skills

<Preferable Skill / Experience>
- None


Languages skills
English: Conversational Level
Japanese: None

Workplace Area: Amatanakorn City, Chonburi
Working Hour: 8:30-17:00 (Mon-Fri)

About the Benefits
Salary: 55,000–65,000THB

About the company
Products: Industrial city developer
Business Type: Real Estate (Development, Management, Brokerage)ผู้จัดการแผนกกฎหมาย @ ชลบุรี (55K-65K) (SDG-40055)
<ความรับผิดชอบต่องาน>
- ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับ บริษัท และ บริษัท ในเครือในด้านนิคมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ & ทรัพย์สิน บริษัท สัญญาการค้ากิจการร่วมค้าการลงทุนต่างประเทศทรัพย์สินทางปัญญาแรงงานและการจ้างงานกฎหมาย บริษัท มหาชนและภาคเอกชนและธุรกรรมระหว่างประเทศ เป็นต้น
- ร่างตรวจสอบและแก้ไขสัญญาการค้าทุกประเภทและข้อตกลงในรูปแบบต่าง ๆ หรือเอกสารทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายความคิดเห็นความคิดเห็นในประเด็นทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท และ บริษัท ในเครือ
- เจรจาเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายของสัญญาและเอกสารทางกฎหมายใด ๆ ให้คำแนะนำในการลงทุนธุรกิจใหม่และเรื่องข้ามชาติ
- ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานภายในหน่วยงานของรัฐและคำแนะนำจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
- เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน
- จัดทำสัญญาแปลภาษาไทยและอังกฤษและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับ บริษัท และ บริษัท ในเครือ
- ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตามที่จำเป็นตามที่ บริษัท มอบหมาย

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
- สัญชาติไทยชาย / หญิงอายุ 27-35 ปี
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านกฎหมาย
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีของที่ปรึกษาด้านกฎหมายใน บริษัท กฎหมายระหว่างประเทศหรือ บริษัท ข้ามชาติชั้นนำ
- ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บริษัท กฎหมายทรัพย์สินและกฎหมายระหว่างประเทศ
- ต้องมีใบอนุญาตทนายความ
- สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม (ปานกลางถึงสูง) (TOEIC> 550)
- ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
- ความรู้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Power Point, Excel, Outlook)
- ทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรและมีกฎหมายและมีใจรักการบริการ
- มีทักษะการสื่อสารที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์และการจัดการที่ดี

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่ดีกว่า>
- ไม่มี


ทักษะทางภาษา
ภาษาอังกฤษ: ระดับการสนทนา
ญี่ปุ่น: ไม่มี

สถานที่ทำงาน: เมืองอมตะนครชลบุรี
เวลาทำงาน: 8: 30-17: 00 น. (จันทร์ - ศุกร์)

เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ
เงินเดือน: 55,000–65,000 บาท

เกี่ยวกับ บริษัท
ผลิตภัณฑ์: ผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์ (การพัฒนา, การจัดการ, นายหน้า)

【Closed】

งานที่ดูล่าสุด

ดูทั้งหมด
Know us more

Find Jobs By Industry

อุตสาหกรรมการเงิน (การจัดการสินทรัพย์ / การธนาคาร / ประกันภัย / อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )
อุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าฟุ่มเฟือย / แฟชั่น / ร้านขายของชำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า)
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (การแพทย์ / การวินิจฉัย / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
อุตสาหกรรมการบริการ (สื่อ / โฆษณา /ประชาสัมพันธ์ / การให้คำปรึกษา / การศึกษา / ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )
อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)
นำเข้า / ส่งออก / เทรดดิ้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย
การจัดการธุรกิจ เอาท์ซอร์ส (BPO)

Find Jobs By Job Function

การปฏิบัติการธุรกิจ (เลขานุการ / ผู้ช่วย / ล่าม)
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคล / ธุรการ
กฎหมาย
เทคโนโลยี (โปรแกรมเมอร์ / นักพัฒนา / นักออกแบบ)
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การวางแผนผลิตภัณฑ์/ การวิจัย
การดูแลสุขภาพ (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม/ R&D
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
โลจิสติก / การค้า / การจัดซื้อ / การพัฒนาร้านค้า
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
ฝ่ายบริการลูกค้า / คอลเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์ / IR / CSR
การพัฒนาองค์กร / การพัฒนาธุรกิจ
วิศวกรขาย / วิศวกรบริการ
บริการด้านอาหาร / โรงแรม / การท่องเที่ยว / บริการด้านงานแต่งงาน / พนักงานขาย
นวด / เสริมความงาม / ตกแต่งเล็บ
พนักงานประจำสนามบิน / พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / พนักงานขับรถ / พนักงานรักษาความปลอดภัย
สถาปนิก / ออกแบบภายใน / นักออกแบบแฟชั่น
ทนายความ / ตุลาการ
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area

กรุงเทพ
อยุธยา
ระยอง
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
อื่น ๆ