RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น


【Closed】HR Manager / หัวหน้าฝ่ายบุคคล

【Closed】

HR Manager / หัวหน้าฝ่ายบุคคล

สนทนา

อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)

ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )

THB80,000 - 90,000

สนทนา

ไทย ระยอง

2020/07/03

SDG-39733

Job Detail

HR Manager (Japanese Speaking) @Rayong (80K-90K) (SDG-39733)

<Job Responsibilities>
 Managing & Control full of all HRM, HRD, ADM, Legal & Compliance, Secretary, Driver, Sub-Con System & Operation
 Cooperate with Welfare Committee
 Dealing & Cooperate with concerned government party and group company and Mother company in Japan
 Cooperate with total company system, Employees & Company Activities
 Other duties assigned

<Necessary Skill / Experience >
 Thai nationality, Male/Female, 43-48 years old
 Bachelor's degree in any fields
 Good Management Skills (Problem Solving & Decision Making, Communication, Negotiation & Compromising, Coaching, Organization & Human Development, Jobs Management, Systematic Thinking, etc.)
 Conversational high level of Japanese and English
 Experiences in Human Resources and Administration Management more than 7 years in the firm 500 employees up
 Japanese Company working experiences as HR in Management Level.
 Computer skill (Microsoft Office - Words, Excel, PowerPoint)

<Preferable Skill / Experience>
 HR Software System. Competency Base System. Labor Litigation or dispute clearance experiences.
 Working experience in Automotive Industry


Languages skills
English: Conversational Level
Japanese: Conversational Level


Workplace Area: Bankhai, Rayong
Working Hour: 7:50-16:50 (Mon-Fri)


About the Benefits
Salary: 80,000–90,000THB

About the company
Products: Development of infotainment equipment (car audio, navigation equipment, home audio equipment, mobile communication equipment) and automotive electronic equipment
Business Type: Home Electronics / Audio-Visual Equipment / Communication Equipment; Automobiles / Automobile Parts;

________________________________________________________________

ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ (สื่อสารภาษาญี่ปุ่น) @ระยอง (80K-90K) (SDG-39733)

<ความรับผิดชอบต่องาน>
การจัดการและควบคุมเต็มรูปแบบของ HRM, HRD, ADM, กฎหมายและการปฏิบัติตาม, เลขานุการ, พนักงานขับรถ, ระบบ Sub-Con และการดำเนินงาน
ร่วมมือกับคณะกรรมการสวัสดิการ
การซื้อขายและร่วมมือกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องและกลุ่มบริษัทและบริษัทแม่ในญี่ปุ่น
ทำงานร่วมกับระบบของบริษัททั้งหมด รวมถึงพนักงานและกิจกรรมของบริษัท
หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
 สัญชาติไทย เพศชาย / หญิงอายุ 43-48 ปี
ปริญญาตรีทุกสาขา
ทักษะการจัดการที่ดี (การแก้ปัญหาและการตัดสินใจการสื่อสารการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การฝึกองค์กรและการพัฒนามนุษย์ การจัดการงานการคิดอย่างเป็นระบบ ฯลฯ )
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
การสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง
ประสบการณ์กระตือรือร้นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารมากกว่า 7 ปีในบริษัท 500 คนขึ้นไป
ประสบการณ์การทำงานของบริษัทญี่ปุ่นในตำแหน่งทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้บริหาร
ทักษะคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office - คำ, Excel, PowerPoint)


<ทักษะ / ประสบการณ์ที่ดีกว่า>
ระบบซอฟต์แวร์ HR ระบบฐานสมรรถนะ ประสบการณ์ด้านการฟ้องร้องคดีหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน
ประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์


ทักษะทางภาษา
ภาษาอังกฤษ: ระดับการสนทนา
ญี่ปุ่น: ระดับการสนทนา


พื้นที่ทำงาน: บ้านค่าย, ระยอง
เวลาทำงาน: 7: 50-16: 50 (จันทร์ - ศุกร์)


เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ
เงินเดือน: 80,000–90,000 บาทเกี่ยวกับ บริษัท
ผลิตภัณฑ์: การพัฒนาอุปกรณ์ Infotainment (เครื่องเสียงรถยนต์, อุปกรณ์นำทาง, อุปกรณ์เครื่องเสียงภายในบ้าน, อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
ประเภทธุรกิจ: เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน / อุปกรณ์ภาพและเสียง / อุปกรณ์สื่อสาร; รถยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์;

【Closed】

งานที่ดูล่าสุด

ดูทั้งหมด
Know us more

Find Jobs By Industry

อุตสาหกรรมการเงิน (การจัดการสินทรัพย์ / การธนาคาร / ประกันภัย / อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )
อุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าฟุ่มเฟือย / แฟชั่น / ร้านขายของชำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า)
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (การแพทย์ / การวินิจฉัย / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
อุตสาหกรรมการบริการ (สื่อ / โฆษณา /ประชาสัมพันธ์ / การให้คำปรึกษา / การศึกษา / ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )
อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)
นำเข้า / ส่งออก / เทรดดิ้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย
การจัดการธุรกิจ เอาท์ซอร์ส (BPO)

Find Jobs By Job Function

งานด้านการดำเนินธุรกิจ (การบริการลูกค้า / การจัดซื้อ ฯลฯ )
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำนักบริหาร
กฎหมาย
เทคโนโลยี (การขายเชิงเทคนิค / ผู้พัฒนา / ผู้ผลิตเนื้อหา ฯลฯ )
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การประชาสัมพันธ์
การดูแลสุขภาพ R&D (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์ (การค้าขาย / การปฏิบัติการ ฯลฯ )
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
การวิจัย
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area

กรุงเทพ
อยุธยา
ระยอง
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
อื่น ๆ