RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น


【Closed】Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

【Closed】

Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สนทนา

อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)

การเงินและการบัญชี

THB80,000 - 120,000

ไม่สามารถใช้ได้

ไทย สมุทรปราการ

2020/06/27

SDG-39677

Job Detail

Accounting Manager (80K-120K) (SDG-39677)
<Job Responsibilities>
- Overseeing the accounting and finance of the company
- Responsible for all the necessary report required by the management
- Able to do the consolidation (including 5-6 branches in Thailand)
- Overseeing the company's budget
- Attend the board meeting
- Other tasks assigned.

<Necessary Skill / Experience >
- Thai nationality ,Male/Female, age 35-42 years old
- Bachelor’s Degree in accounting
- At least 10 years’ experience in accounting and financial field
- Experience in consolidation and budgeting
- Holding CPA license
- Good command in speaking and written in English (TOEIC 700 up)

<Preferable Skill / Experience>
- Able to use SAP/ AS400 or other similar programs

Languages skills
English: Conversational Level
Japanese: None

Workplace Area: BTS Chang Erawan, Bangkok
Working Hour: 7:30-16:30(Must be able to work on Saturday (Average is 1 time/ month - 15 Saturdays/ Year) and flexible working hour (7.30 - 09.00 hrs.))

About the Benefits
Salary: 80,000–120,000THB


About the company
Products: Motorcycles and spare parts
Business Type: Automobiles / Automobile Parts


ผู้จัดการบัญชี (80K-120K) (SDG-39677)
<ความรับผิดชอบต่องาน>
- ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของ บริษัท
- รับผิดชอบรายงานที่จำเป็นทั้งหมดที่ฝ่ายบริหารต้องการ
- สามารถทำงบการเงินรวม (รวม 5-6 สาขาในประเทศไทย)
- ดูแลงบประมาณของ บริษัท ฯ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
- สัญชาติไทยชาย / หญิงอายุ 35-42 ปี
- ปริญญาตรีสาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการรวมและการจัดทำงบประมาณ
- ถือใบอนุญาต CPA
- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 700 ขึ้นไป)

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่ดีกว่า>
- สามารถใช้ SAP / AS400 หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันได้

ทักษะทางภาษา
ภาษาอังกฤษ: ระดับการสนทนา
ญี่ปุ่น: ไม่มี

พื้นที่ทำงาน: BTS ช้างเอราวัณ, กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงาน: 7: 30-16: 30 น. (ต้องสามารถทำงานได้ในวันเสาร์ (เฉลี่ย 1 ครั้ง / เดือน - 15 วันเสาร์ / ปี) และเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น (7.30 - 09.00 น.)

เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ
เงินเดือน: 80,000–120,000 บาท


เกี่ยวกับ บริษัท
สินค้า: มอเตอร์ไซด์และชิ้นส่วนอะไหล่
ประเภทธุรกิจ: รถยนต์ / ชิ้นส่วนรถยนต์

【Closed】

งานที่ดูล่าสุด

ดูทั้งหมด
Know us more

Find Jobs By Industry

อุตสาหกรรมการเงิน (การจัดการสินทรัพย์ / การธนาคาร / ประกันภัย / อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )
อุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าฟุ่มเฟือย / แฟชั่น / ร้านขายของชำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า)
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (การแพทย์ / การวินิจฉัย / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
อุตสาหกรรมการบริการ (สื่อ / โฆษณา /ประชาสัมพันธ์ / การให้คำปรึกษา / การศึกษา / ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )
อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)
นำเข้า / ส่งออก / เทรดดิ้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย
การจัดการธุรกิจ เอาท์ซอร์ส (BPO)

Find Jobs By Job Function

งานด้านการดำเนินธุรกิจ (การบริการลูกค้า / การจัดซื้อ ฯลฯ )
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำนักบริหาร
กฎหมาย
เทคโนโลยี (การขายเชิงเทคนิค / ผู้พัฒนา / ผู้ผลิตเนื้อหา ฯลฯ )
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การประชาสัมพันธ์
การดูแลสุขภาพ R&D (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์ (การค้าขาย / การปฏิบัติการ ฯลฯ )
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
การวิจัย
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area

กรุงเทพ
อยุธยา
ระยอง
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
อื่น ๆ