RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น


【Closed】System Engineer / วิศวกรระบบ

【Closed】

System Engineer / วิศวกรระบบ

สนทนา

อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )

ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )

THB18,000 - 40,000

ไม่สามารถใช้ได้

ไทย กรุงเทพ

2020/09/18

SDG-38298

Job Detail

System Engineer (18K-40K) (SDG-38298)
<Job Responsibilities>
 Installation of Hardware configuration
 Support or Service customer onside
 Make flow chart and related document for internal and customers
 Monitor or remote to support in customer side
 Follow customer policy and make customer satisfaction

<Necessary Skill / Experience >
 Thai nationality , Male/Female, age 22 – 30 years old
 Bachelor's Degree in Computer Engineer or Computer Science or IT related degree
 2-5 years of experience as System Engineer of Network (such as set up network, router, switch, TCP/IP and etc.)
 Able to communicate in English for internal purpose (written and spoken)
 Network Certificate is required

<Preferable Skill / Experience>
 Working experience in Japanese company

Languages skills
English: Conversational Level
Japanese: None

Workplace Area: BTS Phrom Phong, Bangkok
Working Hour: 9:00-17:30 (Mon-Fri)

About the Benefits
Salary: 18,000–40,000THB


About the company
Products: Hardware;General / IT Services;Communication Services
Business Type: Hardware;General / IT Services;Communication Servicesวิศวกรระบบ (18K-40K) (SDG-38298)
<ความรับผิดชอบต่องาน>
การติดตั้งการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์
สนับสนุนหรือบริการลูกค้า onside
จัดทำผังงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับงานภายในและลูกค้า
ตรวจสอบหรือระยะไกลเพื่อสนับสนุนในด้านลูกค้า
ปฏิบัติตามนโยบายของลูกค้าและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
สัญชาติไทยเพศชาย / หญิงอายุ 22 - 30 ปี
วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 2-5 ปีในตำแหน่ง System Engineer of Network (เช่นการติดตั้งเครือข่ายเราเตอร์สวิตช์ TCP / IP และอื่น ๆ )
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน (เขียนและพูด)
ต้องมีใบรับรองเครือข่าย

<ทักษะ / ประสบการณ์ที่ดีกว่า>
ประสบการณ์การทำงานใน บริษัท ญี่ปุ่น

ทักษะทางภาษา
ภาษาอังกฤษ: ระดับการสนทนา
ญี่ปุ่น: ไม่มี

พื้นที่ทำงาน: BTS พร้อมพงษ์, กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงาน: 9: 00-17: 30 น. (จันทร์ - ศุกร์)

เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ
เงินเดือน: 18,000–40,000 บาท


เกี่ยวกับ บริษัท
ผลิตภัณฑ์: ฮาร์ดแวร์บริการทั่วไป / ไอทีบริการสื่อสาร
ประเภทธุรกิจ: ฮาร์ดแวร์บริการทั่วไป / ไอทีบริการสื่อสาร

【Closed】

งานที่ดูล่าสุด

ดูทั้งหมด
Know us more

Find Jobs By Industry

อุตสาหกรรมการเงิน (การจัดการสินทรัพย์ / การธนาคาร / ประกันภัย / อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )
อุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าฟุ่มเฟือย / แฟชั่น / ร้านขายของชำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า)
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (การแพทย์ / การวินิจฉัย / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
อุตสาหกรรมการบริการ (สื่อ / โฆษณา /ประชาสัมพันธ์ / การให้คำปรึกษา / การศึกษา / ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )
อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)
นำเข้า / ส่งออก / เทรดดิ้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย
การจัดการธุรกิจ เอาท์ซอร์ส (BPO)

Find Jobs By Job Function

การปฏิบัติการธุรกิจ (เลขานุการ / ผู้ช่วย / ล่าม)
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคล / ธุรการ
กฎหมาย
เทคโนโลยี (โปรแกรมเมอร์ / นักพัฒนา / นักออกแบบ)
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การวางแผนผลิตภัณฑ์/ การวิจัย
การดูแลสุขภาพ (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม/ R&D
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
โลจิสติก / การค้า / การจัดซื้อ / การพัฒนาร้านค้า
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
ฝ่ายบริการลูกค้า / คอลเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์ / IR / CSR
การพัฒนาองค์กร / การพัฒนาธุรกิจ
วิศวกรขาย / วิศวกรบริการ
บริการด้านอาหาร / โรงแรม / การท่องเที่ยว / บริการด้านงานแต่งงาน / พนักงานขาย
นวด / เสริมความงาม / ตกแต่งเล็บ
พนักงานประจำสนามบิน / พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / พนักงานขับรถ / พนักงานรักษาความปลอดภัย
สถาปนิก / ออกแบบภายใน / นักออกแบบแฟชั่น
ทนายความ / ตุลาการ
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area

กรุงเทพ
อยุธยา
ระยอง
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
อื่น ๆ