RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น

News & Events

What's New in ไทย

[RGF Thailand] We have moved to new office!!

2016/01/11

RGF Thailand : Office Removal Notice   


Please be informed that RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd. (hereinafter referred to as " RGF Thailand “), recruitment company based in  Thailand specialized in permanent placement business owned by Recruit Holdings Co.,Ltd., has been relocated to the new office with effective from 11 January 2016 (Monday).     

  

RGF Thailand had established and launched its operations in 2014, mainly for introducing job candidates to Japanese companies in Thailand. Due to adding more staff to meet growing needs in recruitment support, we are pleased to inform you to move to new spacious office in Vadhana (Watthana) District, Bangkok.  


IMG_0912mini.JPG     


  New office 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adress


689 BHIRAJ TOWER at EmQuartier, 23rd Floor, Room No. 2304-2306,

Sukhumvit Road, North Klongton Sub-District,

Vadhana District, Bangkok  10110

TEL

(+66) 2-021-0333

FAX

(+66) 2-021-0334

Date

11 January, 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Our URLE-mail remain unchanged)  
Message from RGF Thailand Branch manager   


Yagenji2 mini.JPG  


We, RGF Thailand, are pleasure to provide effective recruitment solution for corporate clients as a business partner in terms of human resources and building organization, as well as a bridge between Thailand and Japan.  


We think our business raison d'etre (identity) is to support corporate clients with suitable human resources and detailed supports in recruiting process, and finally to contribute our client’s business development, by making full use of our experience as No.1 recruit agency in Japan. Our operation in Thailand is only for less than 2 years so far, but our business in Thailand shows quick growth thanks to our clients.    


In addition, our experienced consultants are willing to provide supports to candidates who wants to work in Thailand.  


We give continuous effort to offer best matching between corporate clients and candidates, by leveraging our teamwork and accumulated knowledge in recruitment.   


With king regards,  


Makoto Yagenji   

Branch Manager  


=============================================     

[Seeking talents in Thailand?]  

For enquiry, just visit our website!   

http://www.rgf-hragent.asia/en/thailand/capply  

(Only 1 minute to fill out the form. Our staff will reach you!)  

=============================================  


เข้าสู่ระบบบัญชีKnow us more

Find Jobs By Industry

อุตสาหกรรมการเงิน (การจัดการสินทรัพย์ / การธนาคาร / ประกันภัย / อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )
อุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าฟุ่มเฟือย / แฟชั่น / ร้านขายของชำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า)
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (การแพทย์ / การวินิจฉัย / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
อุตสาหกรรมการบริการ (สื่อ / โฆษณา /ประชาสัมพันธ์ / การให้คำปรึกษา / การศึกษา / ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )
อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)
นำเข้า / ส่งออก / เทรดดิ้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย
การจัดการธุรกิจ เอาท์ซอร์ส (BPO)

Find Jobs By Job Function

การปฏิบัติการธุรกิจ (เลขานุการ / ผู้ช่วย / ล่าม)
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคล / ธุรการ
กฎหมาย
เทคโนโลยี (โปรแกรมเมอร์ / นักพัฒนา / นักออกแบบ)
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การวางแผนผลิตภัณฑ์/ การวิจัย
การดูแลสุขภาพ (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม/ R&D
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
โลจิสติก / การค้า / การจัดซื้อ / การพัฒนาร้านค้า
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
ฝ่ายบริการลูกค้า / คอลเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์ / IR / CSR
การพัฒนาองค์กร / การพัฒนาธุรกิจ
วิศวกรขาย / วิศวกรบริการ
บริการด้านอาหาร / โรงแรม / การท่องเที่ยว / บริการด้านงานแต่งงาน / พนักงานขาย
นวด / เสริมความงาม / ตกแต่งเล็บ
พนักงานประจำสนามบิน / พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / พนักงานขับรถ / พนักงานรักษาความปลอดภัย
สถาปนิก / ออกแบบภายใน / นักออกแบบแฟชั่น
ทนายความ / ตุลาการ
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area

กรุงเทพ
อยุธยา
ระยอง
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
อื่น ๆ