RGFบริษัทจัดหางานระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น

อยากสมัครงานธนาคาร เตรียมตัวอย่างไรดีให้ได้งานนี้ - RGF HR Agent Thailand

2020/03/03

การเตรียมตัวสมัครงานธนาคาร

หนุ่มแบงค์ สาวแบงค์ อาจเป็นคำเรียกสั้น ๆ ของพนักงานธนาคาร ที่บางคนฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีความเท่และน่าสนใจ แสดงถึงการมีความมั่นคงในหน้าที่การงานและผลตอบแทนสูง จนทำให้ใครหลาย ๆ คนอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคำเรียกนี้ แต่การที่จะประกอบอาชีพนี้นั้นจะต้องทำยังไงล่ะ ? มาเริ่มจากทำความรู้จักอาชีพนี้และเตรียมตัวไปพร้อม ๆ กันเลย

งานธนาคารอาชีพยอดนิยมมั่นคงสูง?

งานธนาคาร ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพยอดนิยมที่มีความมั่นคงสูง เป็นที่สนใจของนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่กำลังหางานเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการเปิดรับผ่านทางเว็บไซต์สมัครงานหรือตามธนาคารต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ เคยสงสัยไหมว่าการทำงานงานธนาคารนั้น ทำอะไรบ้าง? ไม่ใช่แค่เพียงบริการลูกค้าหรือทำหน้าที่รับฝาก ถอนหรือเปิดบัญชีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบริการด้านการจัดทำรายการประจำวันเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ประกันชีวิต ประกันภัย ควบคุมและติดตามงานบัญชีลูกค้า ติดต่อประสานงานและให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลรายรับรายจ่ายของคู่ค้า รวมไปถึงการวางแผนและวิเคราะห์ด้านการเงินและบริหารจัดการ และอีกหลาย ๆ ส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน เช่น การส่งเสริมให้มีการออมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

ตำแหน่งงานที่เปิดรับในสายงานธนาคารและการเงิน

ธนาคารส่วนใหญ่แล้วจะมีการให้บริการอยู่หลายด้าน ตำแหน่งงานจึงแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตามลักษณะการให้บริการ เช่น งานบริการรับฝากเงิน งานบริการสินเชื่อ งานบริการด้านการบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละตำแหน่งก็มีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันไป

- งานวิเคราะห์การลงทุน – กองทุน

มีหน้าที่วิเคราะห์และประเมินว่าเงินที่ลูกค้ามอบหมายมาให้ดูแลนั้น ควรจะบริหารอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนที่ลูกค้าคาดหวัง รวมไปถึงความเสี่ยงที่เกินกว่าลูกค้าจะรับได้

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน การลงทุน และภาวะอุตสาหกรรมในอนาคตจะเป็นอย่างไร และภายใต้สถานการณ์ที่คาดไว้ อุตสาหกรรมไหนจะได้ประโยชน์ โดยจะต้องตัดสินใจว่า ในพอร์ตของลูกค้า ควรจะมีหุ้นหรือหลักทรัพย์ใดบ้าง เป็นสัดส่วนเท่าใด และควรจะซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนในราคาเท่าไหร่โดยการตัดสินใจลงทุนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทอีกด้วย

- งานการเงิน

เจ้าหน้าที่การเงินของทุกบริษัทเปรียบเสมือนกระเป๋าเงินขององค์กรธุรกิจ เพราะมีหน้าที่จัดหาเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการ และในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ดูแลการใช้เงินและจ่ายเงิน เช่น การซื้อ วัตถุดิบ การควบคุมจำนวนสินค้าระหว่างผลิต การควบคุมลูกหนี้การค้าในกรณีที่ มีการให้เทอมเครดิตกับผู้ซื้อ และการจัดเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพด้วย

- งานสินเชื่อและวิเคราะห์สินเชื่อ

งานสินเชื่อและวิเคราะห์สินเชื่อ คือ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการประเมินความเสี่ยง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้กู้ยืมเงิน และการประเมินความเสี่ยงในส่วนของผู้กู้ การกำหนดระดับความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือของผู้กู้  ซึ่งในการขอสินเชื่อผู้กู้ก็จะต้องผ่านหลายกระบวนการในการตรวจสอบ กระบวนการต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบอย่างนี้ทำให้เกิดตำแหน่งงานสินเชื่อและวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อใช้เวลาและไม่พลาดไปกับการตรวจสอบ

นอกจากตำแหน่งงานที่เกริ่นไปในข้างต้นแล้วนั้น งานธนาคารจะสามารถแบ่งตำแหน่งได้อีก ดังนี้

-กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ

-ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ

-ผู้จัดการเขต / รองผู้จัดการเขต

-ผู้จัดการสาขา / รองผู้จัดการสาขา

-ผู้จัดการอาวุโส / หัวหน้าส่วน / ผู้จัดการส่วน

-เจ้าหน้าที่อาวุโส

-เจ้าหน้าที่

-ลูกจ้างประจำ

-รปภ. / แม่บ้าน / แมสเซนเจอร์

ซึ่งแต่ละธนาคารอาจมีบางตำแหน่งที่แตกต่างกันไป หน้าที่ที่เพิ่มหรือลดก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมและขนาดของแต่ละธนาคาร

หางานการเงิน การธนาคาร

วุฒิการศึกษาที่สอดคล้องกับงานธนาคาร

หากคุณสนใจงานธนาคารแล้วล่ะก็ บางตำแหน่งก็จะมีการระบุที่ต้องการวุฒิการศึกษาไว้ด้วย เช่น  คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน) คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน) หรือคณะ/สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร เช่นคณะวิทยาการจัดการ(สาขาการเงินและการธนาคาร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรรมการเงิน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาวิชาการประกันภัย) เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ลองศึกษาใบประกาศให้ดีหรือลองโทรไปสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ เพื่อความแน่ใจและตรงคุณสมบัติมากขึ้นนั่นเอง

คุณสมบัติเก๋ ๆ ของพนักงานธนาคาร

สำหรับคนที่สนใจงานทางด้านงานธนาคารนั้น อาจจะต้องเตรียมตัว เตรียมพร้อมและเช็คความมั่นใจว่าตนเองมีคุณสมบัติ เหล่านี้หรือไม่

- มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งงาน คล่องแคล่วและสามารถจัดการข้อมูล งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- มีความละเอียดรอบคอบในการจัดการข้อมูล มีใจรักในงานบริการ มีทักษะด้านการบริการที่ดี เนื่องจากงานธนาคารต้องพบเจอ  ลูกค้าอยู่เสมอนั่นเอง
- ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ทั้งจากองค์กรและลูกค้า                                
- มีความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาและที่สุภาพและชัดเจน
- บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ

ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและเหมาะสมกับงานธนาคาร

งานธนาคารถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานเกี่ยวกับด้านการเงิน การบริการ มีทักษะด้านการบริการเพื่อที่จะให้ลูกค้าสนใจที่จะลงทุนกับธนาคาร ทั้งด้านการเปิดบัญชี การฝากและถอนรวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ของทางธนาคาร เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการหางานธนาคารจะต้องศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ให้ละเอียดเพื่อที่จะทำให้เราได้รับงานในตำแหน่งที่ต้องการและสามารถทำงานออกได้ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด


หากเป้าหมายการทำงานของคุณคือการเป็นหนุ่มสาวแบงค์ ได้ทำงานธนาคารที่มีความมั่นคงและค่าตอบแทนสูง บอกเลยว่า ขอแค่มีความตั้งใจ มั่นใจว่าสามารถทำงานได้ดี และมีคุณสมบัติตรงกับที่ธนาคารกำหนดก็สามารถสมัครงานธนาคารได้ เพราะบางตำแหน่งเปิดกว้างพร้อมที่จะรับทุกคนที่ไม่ได้เรียนจบมาโดยตรงแต่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้าทำงาน อย่ารอช้าเดินหน้าทำตามฝัน เช็คได้ที่เว็บไซต์ RGF ตอนนี้เลย!

Find Jobs By Industry

อุตสาหกรรมการเงิน (การจัดการสินทรัพย์ / การธนาคาร / ประกันภัย / อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ )
อุตสาหกรรมค้าปลีก (สินค้าฟุ่มเฟือย / แฟชั่น / ร้านขายของชำ / เครื่องใช้ไฟฟ้า)
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (การแพทย์ / การวินิจฉัย / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
อุตสาหกรรมการบริการ (สื่อ / โฆษณา /ประชาสัมพันธ์ / การให้คำปรึกษา / การศึกษา / ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี / ออนไลน์ (ไอที / ซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / มือถือ / เทเลคอม )
อุตสาหกรรม (รถยนต์ / เคมี / อิเล็กทรอนิกส์ / โลหะ)
นำเข้า / ส่งออก / เทรดดิ้ง
อุตสาหกรรมพลังงาน
บริษัทที่จัดการธุรกิจที่หลากหลาย
การจัดการธุรกิจ เอาท์ซอร์ส (BPO)

Find Jobs By Job Function

การปฏิบัติการธุรกิจ (เลขานุการ / ผู้ช่วย / ล่าม)
การเงินและการบัญชี
บริการด้านการเงิน (การธนาคาร / การเงิน ฯลฯ )
ทรัพยากรบุคคล / ธุรการ
กฎหมาย
เทคโนโลยี (โปรแกรมเมอร์ / นักพัฒนา / นักออกแบบ)
ไอที (ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ / วิศวกรเครือข่าย ฯลฯ )
ฝ่ายขาย (ผู้จัดการ / ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน ฯลฯ )
การตลาด / การวางแผนผลิตภัณฑ์/ การวิจัย
การดูแลสุขภาพ (คลินิก / การแพทย์ ฯลฯ )
การผลิตและวิศวกรรม/ R&D
การให้คำปรึกษา (การจัดการ / กลยุทธ์ ฯลฯ )
ผู้บริหาร (CEO / GM / VP ฯลฯ )
อสังหาริมทรัพย์
โลจิสติก / การค้า / การจัดซื้อ / การพัฒนาร้านค้า
การศึกษา
โฆษณา / สื่อ / บันเทิง
ฝ่ายบริการลูกค้า / คอลเซ็นเตอร์
ประชาสัมพันธ์ / IR / CSR
การพัฒนาองค์กร / การพัฒนาธุรกิจ
วิศวกรขาย / วิศวกรบริการ
บริการด้านอาหาร / โรงแรม / การท่องเที่ยว / บริการด้านงานแต่งงาน / พนักงานขาย
นวด / เสริมความงาม / ตกแต่งเล็บ
พนักงานประจำสนามบิน / พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / พนักงานขับรถ / พนักงานรักษาความปลอดภัย
สถาปนิก / ออกแบบภายใน / นักออกแบบแฟชั่น
ทนายความ / ตุลาการ
S1, T1 และ U1

Find Jobs By Area

กรุงเทพ
อยุธยา
ระยอง
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
อื่น ๆ