Location
Vietnam - Ho Chi Minh City
Salary
USD3,500 - 6,000
Job Number
SDG-66718
Industry
services
Languages
English Level:Business Level;Japanese Level:None;
Job Category
Financial Service(Banking/ Finance etc)

Job Description

🌟 NỘI DUNG CÔNG VIỆC: 
- Làm việc với khách hàng về các dịch vụ tư vấn tài chính, tập trung vào các dịch vụ tư vấn thu mua và sáp nhập.
- Hỗ trợ các thương vụ tìm nguồn cung ứng ở Việt Nam
- Hỗ trợ các hoạt động Marketing
- Hỗ trợ thẩm định và hỗ trợ tài liệu trình bày
- Làm việc với các bản trình bày của khách hàng và các tài liệu giao dịch bằng Microsoft PowerPoint và Microsoft Excel
- Xây dựng và duy trì các mô hình tài chính cho việc thu mua và sáp nhập và cho các kịch bản liên quan đến tài chính.
- Thực hiện giao dịch với sự hỗ trợ từ các thành viên của và các thành viên của các nhóm dự án từ các văn phòng khác trên toàn cầu (ví dụ: điều phối thẩm định, hỗ trợ cấu trúc thương vụ, hỗ trợ đàm phán SPA, quản lý thông tin liên lạc với khách hàng / đối tác bao gồm cả quản lý cấp cao của các công ty địa phương tại Việt Nam)
- Duy trì văn hóa công ty theo hướng tích cực và hỗ trợ, tập trung vào việc cung cấp hiệu quả dịch vụ đẳng cấp thế giới cho khách hàng

🌟 YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
*Bắt buộc:
- Giới tính: Nam/Nữ
- Tuổi từ 30 đến 40
- Ngôn ngữ: tiếng Anh- Trình độ kinh doanh
- Hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thu mua và sáp nhập hoặc lĩnh vực kinh doanh liên quan
- Chính trực trong công việc
- Có tính chủ động
- Kỹ năng phân tích tốt
- Hiểu viết và có thể làm việc với các khái niệm kế toán, tài chính, định giá và các quy định địa phương liên quan đến các giao dịch thu mua và sáp nhập
- Khiêm tốn và tạo động lực để nâng cao chất lượng công việc, là người chú ý đến các chi tiết
- Kỹ năng nói và viết bằng tiếng Anh tốt và có tác phong làm việc với khách hàng (hầu hết khách hàng là các công ty nước ngoài)
- Có đạo đức tốt, tuân thủ luật pháp và quy định
*Ưu tiên:
- Người có ý định gắn bó lâu dài với công ty
- Có khả năng tạo ra các dự án mới