En /Ja /Vn

RGF is global brand of Recruit Japan


Jobs in Vietnam  >  healthcare  >  Japanese Speaking - Purchasing (Assistant) Manager- Trưởng /Phó phòng Mua hàng - Manufacturing

Japanese Speaking - Purchasing (Assistant) Manager- Trưởng /Phó phòng Mua hàng - Manufacturing

Japanese Speaking - Purchasing (Assistant) Manager- Trưởng /Phó phòng Mua hàng - Manufacturing

Conversational

healthcare

commodities

USD800 - 1,000

Business Level

Vietnam

2021/09/17

SDG-63920

Job Detail

<Nội dung công việc>
Quản lý, kiểm soát các nghiệp vụ mua hàng : 
Đặt hàng ( đặt hàng bằng phần mềm)
Quản lý giao hàng
Quản lý nhà cung cấp (Trong nước và ngoài nước)
Đánh giá nhà cung cấp : Đánh giá tuyển chọn và đánh giá định kỳ
Các nghiệp vụ khác: Quản lý thay đổi ( 4M, thay đổi thiết kế)
Báo cáo nghiệp vụ hàng tháng, xây dựng quản lý ngân sách"


<Yêu cầu bắt buộc>
- Giới tính: Nam/ Nữ
- Độ tuổi: 28 - 35
- Bằng cấp: Cao đẳng hoặc Đại học
- Ngoại ngữ: Tiếng Nhật - Business Level (Tương đương N3 trở lên) và Tiếng Anh (trình độ B)
- Kinh nghiệm: Có hơn 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Mua hàng và 1 năm ở vị trí Trưởng phòng hoặc Phó phòng/ Trưởng nhóm.